Mohon Runding Cara Rumahtangga


 • Surat nikah asal yang sah dan salinannya
 • Alamat pengadu mengikut pentadbiran PAID

Mohon Runding Wali Hakim Tandakan


 • Salinan kad pengenalan
 • Pastikan alamat dalam kad pengenalan mengikut pentadbiran PAID
 • Salinan surat beranak
 • Salinan surat nikah ibu dan bapa
 • Salinan kad pengenalan bapa (Jika berkaitan)
 • Salinan kad perakuan Islam (Jika pemohon adalah saudara baru)

Mohon Runding Cara Perceraian Tandakan


 • Salinan surat nikah
 • Salinan kad pengenalan suami
 • Salinan kad pengenalan isteri
 • Salinan surat beranak anak-anak

Mohon Runding Cara Rujuk


 • Salinan surat cerai atau resit pendaftaran cerai di mahkamah

Mohon Runding Khidmat Nasihat Tandakan


 • Kad pengenalan pemohon